GREY AS …

little grey man
grey as the Monday after a Sunday
grey as the grey mouse in a grey field
randomly graded
stored and sold
in bulk
circling in retail trade distribution
as a one of the products
product ultimately redundant
less worthy then the assigned number
burst into the flame of love

poem by Andrzej Bursa translated by J.G.
original title Uwaga Dramat! (Attention, Drama!)

Mały szary człowiek
taki szary jak poniedziałek po niedzieli
szary jak szara mysz na szarym polu
dowolnie sortowany
magazynowany i sprzedawany
hurtownie
oraz krążący w obiegu detalicznie
jako jeden z detali
detal właściwie zbędny
o wiele bardziej zbędny od cyfry pod która jest zapisany
zapłonął wielką miłością

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s