GREY AS …

little grey man
grey as the Monday after a Sunday
grey as the grey mouse in a grey field
randomly graded
stored and sold
in bulk
circling in retail trade distribution
as a one of the products
product ultimately redundant
less worthy then the assigned number
burst into the flame of love

poem by Andrzej Bursa translated by J.G.
original title Uwaga Dramat! (Attention, Drama!)

Mały szary człowiek
taki szary jak poniedziałek po niedzieli
szary jak szara mysz na szarym polu
dowolnie sortowany
magazynowany i sprzedawany
hurtownie
oraz krążący w obiegu detalicznie
jako jeden z detali
detal właściwie zbędny
o wiele bardziej zbędny od cyfry pod która jest zapisany
zapłonął wielką miłością